Jak dobrać koleinomierz do badania jakości nawierzchni?

Drogi ulegają zużyciu na skutek czynników atmosferycznych, a także regularnego obciążenia nawierzchni. Na skutek działania temperatury i nacisku pojawiają się koleiny. Do badania odporności danej mieszanki asfaltowej służy sprzęt, który pozwala ocenić stan nawierzchni oraz konieczność przeprowadzenia jej remontu. Jak dobrać koleinomierz do badania jakości nawierzchni i czym się charakteryzuje?

Do czego wykorzystuje się koleinomierz?

Warto wiedzieć, że koleinomierz to urządzenie, które służy do oceny stanu nawierzchni. Do tego celu pozyskuje się próbki z danej drogi poprzez wycięcie fragmentu. Drugą opcją jest wytworzenie danego materiału w laboratorium i ocena jego właściwości. Koleinomierz pozwala na ocenę odporności nawierzchni na odkształcenia. Obowiązujące normy – PN-EN 13108-1 beton asfaltowy oraz PN-EN 13108-5 SMA – obligują do sprawdzania wytrzymałości nawierzchni na deformacje trwałe metodą koleinowania według normy PN-EN 12697-22. Do tego celu wykorzystuje się różnego rodzaju koleinomierze do badania w powietrzu, wodzie, a także podczas projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej w prasie żyratorowej. Wykorzystywany jest ruch posuwisty czy też posuwisto-zwrotny urządzenia po próbce. Zatem dzięki jego wykorzystaniu można przeprowadzić test nawierzchni zanim jeszcze zostanie użyta na danym odcinku albo gdy planowany jest remont danej drogi.

Jakie wyróżniamy rodzaje koleinomierzy? Jak wykonywane jest badanie nawierzchni?

Można wyróżnić koleinomierze małe, duże i bardzo duże. Koleinomierze małe nazywane są angielskimi, gdyż zostały opracowane w Wielkiej Brytanii. Badanie nawierzchni wykonywane jest na próbkach o nienaruszonej strukturze wyciętych z warstwy nawierzchni albo wytworzonych w laboratorium. To urządzenie wyposażone jest w niebieżnikowane koło obciążeniowe o średnicy od 200 do 205 mm. Przejazd jest wykonywany na odcinku 235 mm przy częstotliwości np. 26,5 cykli na 60 sekund. Koło musi być przyłożone do próbki prostopadle z odpowiednim naciskiem. Temperatura rejestrowana jest z dokładnością do 1 stopnia, a badanie wykonywane jest w 60 stopniach. Rejestrowane są zarówno liczba przejść koła, jak i głębokość koleiny. Badanie trwa dopóki koleina nie osiągnie głębokości 20 mm lub do 10 tys. cykli przejść koła. Każda próbka jest przechowywana w temperaturze badania przez minimum 4 godziny, gdy wysokość próbki nie przekracza 60 mm, a kiedy jest wyższa – od 6 godzin do 24 godzin. Koleinomierz duży zwany jest francuskim, bo właśnie we Francji takie urządzenie zostało skonstruowane. W tym przypadku badanie także wykonywane jest w temperaturze 60 stopni. Stosuje się koło z gładką oponą o ciśnieniu 0,6 MPa z obciążeniem 0,5 kN, a częstotliwość przejazdów po próbce wynosi 1 Hz.

Poszukując odpowiednich koleinomierzy pomocnych przy przeprowadzaniu prac drogowych i remontowych, warto zapoznać się z ofertą na stronie: https://viateco.eu/category/sprzedaz/mma/nawierzchnie/.
Nowoczesne koleinomierze są sterowane komputerowo. Dzięki temu można na bieżąco rejestrować wszystkie parametry badania oraz właściwości danej próbki. Wyróżnia się także koleinomierze dwumiejscowe, które pozwalają na analizę próbek z dwóch części nawierzchni, np. wtedy, gdy jest podejrzenie, że w danym miejscu jest ona bardziej narażona na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Warto wiedzieć, że temperatura 60 stopni jest używana podczas badań ze względu na to, że taka mniej więcej występuje na powierzchni nawierzchni asfaltowej latem.

Dlaczego badania koleinomierzem można uznać za miarodajne?

Przede wszystkim jest to urządzenie, które wyposażone jest w niezwykle precyzyjne czujniki temperatury w komorze, a także czujniki głębokości koleiny. Powtarzalność pomiarów gwarantuje też możliwość regulacji przesuwu stoika i ustawienia ilości cykli na minutę. Ponadto jest wyposażone w elektroniczne sterowniki, które nadzorują przebieg testu próbki nawierzchni. Nowoczesny koleinomierz wyposażony jest nie tylko w czytelny wyświetlacz, ale również port umożliwiający podłączenie go do komputera z odpowiednim oprogramowaniem do analizy pomiarów. Ponadto dostępne są małe urządzenia, które mogą wykonywać zarówno badania na mokro, jak i na sucho.

Do czego mogą posłużyć wyniki badania koleinomierzem?

Jeżeli koleinomierz wykorzystywany jest do badania mieszanki mineralno-asfaltowej i wyniki odbiegają od oczekiwanych, to na ich podstawie możliwa jest jej modyfikacja. Może się to wiązać ze zmianą rodzaju frakcji piaskowej, zmianą składu ziarnowego mieszanki mineralnej, czy zmianą zawartości lepiszcza. Może się też okazać w wyniku badania, że konieczne jest zastosowanie twardszego asfaltu czy też asfaltu modyfikowanego.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz